DỊCH VỤ KHÁC

Dịch vụ khác

waxing

     

Nguyên chân
1/2 chân
Cánh tay
1/2 tay
Vùng nách
Biniki
Xóa nốt ruồi

Giá

500,000 VND
400,000 VND
500,000 VND
300,000 VND
200,000 VND
400,000 VND
200,000 – 500,000 VND

tẩy tế bào chết
toàn thân

680,000 VND

CHỈNH SỬA, XÓA, PHUN THÊU CHÂN MÀY

     

Thêu lông mày
Sửa và thêu màu mới lông mày
Điêu khắc lông mày mới
Sửa và điêu khắc lông mày
Xóa laser lông mày
Sửa và phun mí mắt
Phun lông mày

Giá

3,000,000 VND
4,000,000 – 6,000,000 VND
6,000,000 VND
7,000,000 – 9,000,000 VND
1,000,000 – 3,000,000 VND
2,000,000 – 4,000,000 VND
3,000,000 VND

phun hồng nhũ hoa

phun môi collagen
nhũ pha lê 8d

thêu tóc

5,000,000 – 8,000,000 VND
4,000,000 – 6,000,000 VND

Từ 4,000,000 VND trở lên (tùy kích thước)